An image of Figures of the Eight Immortals Li Tiequai, Cao Guojiu, Lan Caihe, Zhang Guolao, Han Xiangzi, He Xiangu, Lao Zi (founder of Taoism) and Zhong liquan; and one of the immortals Lu DongbingAn image of Figures of the Eight Immortals Li Tiequai, Cao Guojiu, Lan Caihe, Zhang Guolao, Han Xiangzi, He Xiangu, Lao Zi (founder of Taoism) and Zhong liquan; and one of the immortals Lu DongbingAn image of Figures of the Eight Immortals Li Tiequai, Cao Guojiu, Lan Caihe, Zhang Guolao, Han Xiangzi, He Xiangu, Lao Zi (founder of Taoism) and Zhong liquan; and one of the immortals Lu DongbingAn image of Figures of the Eight Immortals Li Tiequai, Cao Guojiu, Lan Caihe, Zhang Guolao, Han Xiangzi, He Xiangu, Lao Zi (founder of Taoism) and Zhong liquan; and one of the immortals Lu DongbingAn image of Figures of the Eight Immortals Li Tiequai, Cao Guojiu, Lan Caihe, Zhang Guolao, Han Xiangzi, He Xiangu, Lao Zi (founder of Taoism) and Zhong liquan; and one of the immortals Lu DongbingAn image of Figures of the Eight Immortals Li Tiequai, Cao Guojiu, Lan Caihe, Zhang Guolao, Han Xiangzi, He Xiangu, Lao Zi (founder of Taoism) and Zhong liquan; and one of the immortals Lu DongbingAn image of Figures of the Eight Immortals Li Tiequai, Cao Guojiu, Lan Caihe, Zhang Guolao, Han Xiangzi, He Xiangu, Lao Zi (founder of Taoism) and Zhong liquan; and one of the immortals Lu DongbingAn image of Figures of the Eight Immortals Li Tiequai, Cao Guojiu, Lan Caihe, Zhang Guolao, Han Xiangzi, He Xiangu, Lao Zi (founder of Taoism) and Zhong liquan; and one of the immortals Lu DongbingAn image of Figures of the Eight Immortals Li Tiequai, Cao Guojiu, Lan Caihe, Zhang Guolao, Han Xiangzi, He Xiangu, Lao Zi (founder of Taoism) and Zhong liquan; and one of the immortals Lu Dongbing

Unknown Artist

Figures of the Eight Immortals Li Tiequai, Cao Guojiu, Lan Caihe, Zhang Guolao, Han Xiangzi, He Xiangu, Lao Zi (founder of Taoism) and Zhong liquan; and one of the immortals Lu Dongbing

Location
Lower Asian gallery
Place of origin
China
Year
19th century
Media
Ceramic
Medium
earthenware
Dimensions
a - Li T'ieh-Kuai; 23.2 cm
b - Ts-ao Kuo-Ch'iu; 23.6 cm
c - Lan Ts-aiho; 22.8 cm
d - Chang Kuo Lao; 22.5 cm
e - Han Hsiang Tzu; 22.7 cm
f - Ho Hsien Ku; 22.6 cm
g - Lao-tzu; 17.8 cm
h - Chung-li Ch'uan; 22.2 cm
i - Lu Tung-Ping; 24 cm
Credit
Purchased 1921
Accession number
9952.26.a-i