Works with medium: Painting
by Walangkura Napanangka